Danh sách điểm bán Lohha Trí Não tại Bình Phước

Dưới đây là danh sách các nhà thuốc có bán sản phẩm Lohha Trí Não tại tỉnh Bình Phước. Nếu bạn không tìm thấy điểm bán thuận tiện  gọi ngay cho TDV địa bàn để được hướng dẫn cụ thể cách mua hàng:

TDV:  Vũ Đức Bốn                        ĐT:  0988 443 464    /    0903 685 734

Đặt hàng nhanh, click tại đây: Mua hàng online

 Đường  Địa chỉ Nhà thuốc/ Đại lý Số ĐT
TX Đồng Xoài
Chợ Đồng Xoài Chợ Đồng Xoài QT Hồng Thắm 0917425729
Chợ Đồng Xoài Đông Y Quảng Sanh Đường 0973400188
Chợ Đồng Xoài Đông Y Thiên Sơn Đường 0651 879608
Chợ Đồng Xoài QT  Bình Minh 0974 176 146
Chợ Đồng Xoài QT số 10 0973716726
Phú Riềng Đỏ Phú Riềng Đỏ NT  Trà Giang 0973439539
Phú Riềng Đỏ QT Khôi Nguyên 06513829393
Phú Riềng Đỏ QT Vì Tuyết 0919300879
Phú Riềng Đỏ QT Số 79 0968696073
Phú Riềng Đỏ QT Số 5 0903838913
Phú Riềng Đỏ QT Phước Thịnh 0988243803
Phú Riềng Đỏ Đông Y Phước Thành 06513879026
QL 14 QL 14 QT Tuyết Vì 06513879642
QL 14 QT Nguyễn Hiền 06513814104
QL 14 QT Đồng Xoài 0972591149
QL 14 QT Thiệu Hoa 01694727299
QL 14 QT Số 3 0937933122
359 QL14 NT  Hùng Liên 0975870539
365 QL14 QT Thúy Tằm 06513879843
563 QL14 QT  Số 12 06513879187
802 QL14 QT  Thanh Thủy 0978890160
804 QL14 NT Lan Anh 0985220588
895 QL14 QT Hoàng Bích 0988243803
Tân Thành Tân Thành QT Thu Hà 06513814461
Tân Thành QT  Kim Anh 06513814417
Tân Thành QT Anh Thư 06513813216
Tân Thành QT Số 14 0984030404
Tân Xuân Tân Xuân QT  Hồng Ngọc 0946170558
Tân Xuân QT Yến Linh 0987032820
Tiến Hưng Tiến Hưng QT  Trúc Linh 0907796540
Tiến Hưng QT Hoàng Lãm 0918207014
Tiến Hưng QT  Hoàng Oanh 0933120148
Tiến Hưng QT Trình Ngân 966224904
Tiến Hưng ĐL Thuốc Tây 06513881463
Tân Phước Tân Phước QT Thúy Hồng 06513824317
H Bù Đăng
Minh Hưng Minh Hưng QT Thu Hằng 0978264195
Minh Hưng QT Thu Hà 0938220321
TT Đức Phong TT Đức Phong NT  Hồng Lam 06513974397
TT Đức Phong QT Hà Loan 06513974208
TT Đức Phong Đông Y Hiếu Sinh Đường 0972 476 055
H Bù Đốp
Chợ Tân Thành Chợ Tân Thành NT SỐ 76 01639700123
Chợ Tân Thành NT SỐ 80 06513247650
Chợ Thiện Hưng Chợ Thiện Hưng NT SỐ 81 06513557041
Chợ Thiện Hưng NT SỐ 86 01655750055
Đa Kia Đa Kia QT Hương Thơm 0984916432
Đa Kia QT Mai Hoa 0989379309
Kp Thanh Bình Kp Thanh Bình QT Đôn Hậu 0169688077
Kp Thanh Bình QT Dy Niên 0976786314
Kp Thanh Bình Kim Huệ 01639700123
Kp Thanh Bình Chị Hoa 0972070699
Kp Thanh Bình QT Cô Hồng 0973324998
Kp Thanh Bình NT Thanh Trà 0976670073
Kp Thanh Bình QT Loan Việt 0933006646
Thanh Hòa Thanh Hòa QT Đôn Hậu 0973324998
Thanh Hòa QT Xuân Nhi 0124936437
Thanh Hòa QT Trần Mai 0984544785
Thanh Hòa QT Đậu Trọng Tâm 0973118791
Thanh Hòa QT Hoàng Chí 0943334353
Thành Tâm Thành Tâm QT Phúc An 0989819101
Thành Tâm QT Thiên Nhiên 06516846066
Thiện Hưng Xã Thiện Hưng QT Kim Huệ 0986638551
Chợ Thiện Hưng QT Ngô Thị Cúc 0977124190
Bù Đốp Thanh Xuân QT Loan Kiệt 0985890411
H Bù Gia Mập
Bù Nho Bù Nho NT  Thanh Thảo 0918053665
Bù Nho QT Thu Hường 0982131382
Bù Nho NT  Liên Châu 0947876718
Phú Riềng Phú Riềng QT Ánh Hồng 0933930979
Phú Riềng QT Thu Thủy 0933345917
Phú Riềng NT  Oanh Dũng 06513777911
Bù Gia Mập Long Tân QT 41 0972707802
Chợ Đakia QT Hồng Phúc 01295055777
Bình Thắng QT Tuyết Nga 0918726535
TT Thương Mại Đông Y Đông Sơn 01256352007
H Chơn Thành
TT Chơn Thành TT Chơn Thành QT Hoàng Vũ 0974 971871
TT Chơn Thành QT Trung Uyên 01677304224
TT Chơn Thành QT Ba Tâm 0918511313
TT Chơn Thành NT  Phương Lan 06513668844
TT Chơn Thành QT Khánh Chất 0973567647
TT Chơn Thành QT  Quang Hiếu 0973567647
TT Chơn Thành QT Lê Nga 0979770385
TT Chơn Thành QT  Ngọc Bình 0989501690
TT Chơn Thành Quầy Thuốc Huỳnh Thảo 0919 956 195
Minh Lập Minh Lập QT Thanh Huệ Thuận 01679968899
Minh Lập QT  27 0166303970
Minh Lập QT Tuấn Ngân 0978278884
Minh Lập ĐL Thuốc Tây 06513663690
Minh Hưng Minh Hưng QT Tân Dược 78 0916462442
Minh Hưng QT  Bích Ngọc 0979938839
Minh Hưng QT  Hồng Hạnh 06513644781
Minh Hưng Quầy Thuốc Hồng Quân 06513645481
Minh Hưng QT  Liên Minh 06513644102
Minh Thành Minh Thành QT  Thu Thảo 0952564694
Minh Thành Quầy Thuốc Thanh Trà 0973 274 306
Minh Thành QT  Số 35 06513682502
Hiếu Cảm Hiếu Cảm QT Ngọc Hằng 0903320084
Hiếu Cảm Quầy Thuốc Cẩm Tuyết 06513 503 379
KHÁC Nha Bích QT  Hông Vân 0989746725
Thành Tâm QT Ngọc Hương 06513668258
H Đồng Phú
Đồng Tiến Đồng Tiến QT Thánh Tâm 0977790356
Đồng Tiến QT Tâm Đức 0984844337
Đồng Tiến QT Minh Hiếu 06513825780
Đồng Tiến QT 158 0977881180
Đồng Tiến QT  Số 21 0949639456
Đồng Tiến QT  Bảo Khanh 0984364770
Tân Phú Tân Phú QT Phước An 01675381223
Tân Phú QT  Tường Vy 01692282838
Tân Phú QT Gia Bảo 0916306908
TT. Tân Phú QT Sông Hương 0988060366
TT. Tân Phú QT Phú Vĩnh 0902392020
Tân Lập Tân Lập QT Dophaco 0904098451
Tân Lập QT  Tiến Dũng 0976333747
Tân Lập QT Hoàng Hà 0983884103
Tân Lập QT Ngọc Mạnh 01658387703
Tân Phước Tân Phước QT  Khanh Nguyên 0934103183
Tân Phước QT  Kim Hương 0943542965
Tân Tiến Tân Tiến QT Đình Vân 06513872448
Tân Tiến QT Thanh Vân 06513872119
Tiến Hưng Tiến Hưng QT Phương Mai 06513897579
Tiến Hưng QT  Số 3 06513999890
Thuận Lợi Thuận Lợi QT Phương Thảo 0978202728
Thuận Lợi QT Xuân Tùng 0983544939
Thuân Phú Thuân Phú QT Hoa 06513819956
Thuận Phú QT Thu Hương 01675614919
Thuân Phú QT Thiện Phước 06513502143
Đồng Tâm Đồng Tâm QT Kiều Oanh 0975747881
H Hớn Quản
Tân Khai Tân Khai QT Lê Thị Nhiên 0984814230
Tân Khai QT  Kim Trí 0919671876
Tân Khai QT Long Nhật 0947754567
Hớn Quản Lộc Ninh- Hớn Quân QT Ngọc Ánh 0985890411
Thanh An QT Trúc Phương 0987033922
H Lộc Ninh
Lộc Ninh Lộc Ninh QT Minh Kiệt 01267699345
Lộc Ninh QT Nguyễn Duy 0977948153
TT. Lộc Ninh CTDP Dopharco 979194945
Chợ Lộc Ninh-  Lộc Ninh Trang Cảnh Thành 0978188532
Chợ Lộc Ninh-  Lộc Ninh NT Xuân Quỳnh 0908502289
Lộc Quang Lộc Quang QT Dược Ngọc 01688571181
Lộc Quang QT Thu Thủy 0909214424
Lộc Quang  QT Đức Nhân 01679897238
Lộc Quang QT Hoàng Sinh 0983016402
Lộc Quang DL TT Nguyễn Thị Lài 0937467909
Lộc Quang QT 88 0969770769
Lộc Quang QT Thiên Sứ 0965428485
Lộc Quang QT Hoàng Thái 09737366207
Lộc Quang QT Lộc An 0168201161
Lộc Thiện Lộc Thiện QT Thu Cúc 0977124199
Lộc Thiện QT Bình An 01234813491
Hớn Quản LỘC NINH QT NGỌC ÁNH 0985890411
H Phước Long
Chợ Thác Mơ Chợ Thác Mơ NT Ngọc Phước 0983778281
Chợ Thác Mơ NT Lương Thị Lẫm 01673747579
Phước Bình Chợ Phước Bình NT Ngọc Yến 0918878858
Phước Bình QT  Gia Hân 06513713026
Phước Bình QT  Mận Tiến 0984633539
Phước Bình QT Vạn Hưng 0985568856
Phước Bình QT Anh Đào 06513773131
Phước Long Tx. Phước Long QTBV Phước Long 0913076139
Phước Tín Phước Tín QT Thanh Hải 06513 736 005
Phước Tín QT  Ba Chiến 0988213010
Phước Long Long Phước QT  Thảo Anh 06513775586
H Phú Riềng
Phú Riềng Chợ Phú Riềng NT Đăng Khoa 01683945991

Bình Luận Của Khách Hàng

12 bình luận
 1. Ba tôi năm nay 77 tuổi, bị nhồi máu não hơn 1 tháng nay. Hiện tại trí nhớ của ba bị giảm sút, nhớ những chuyện quá khứ xa xưa, có dấu hiệu hoang tưởng. Xin hỏi ba tôi có sử dụng được sản phẩm Lohha Trí Não không?

  • Chuyên gia tư vấn đã bình luận:

   Chào chị.
   Qua những thông tin mà chị chia sẻ thì bác đang gặp phải tình trạng di chứng sau tai biến chị nhé. Sau tai biến sẽ gây tình trạng tổn thương tế bào não, tùy thuộc vào vị trí bị tổn thương mà biểu hiện ra bên ngoài là khác nhau vì thế trong trường hợp này chị hoàn toàn có thể cho bác sử dụng Lohha trí não với thành phần cây Thông đất có tác dụng nuôi dưỡng và phục hồi các tế bào não từ đó cải thiện trí nhớ và nhận thức cho bác ngoài ra thành phần cây Thành ngạnh có tác dụng hoạt huyết ngăn ngừa nguy cơ xuất hiện các cơn tai biến lần tiếp theo cho bác chị nhé. Để được tư vấn sâu hơn chị vui lòng gọi về tổng đài miễn cước 1800 1265 trong giờ hành chính.
   Cảm ơn chị. Chúc chị và gia đình sức khỏe!

 2. đã bình luận:

  Em tôi bị tai nạn chấn thương sọ não nhưng hiện tại đã đỡ hơn rồi vậy tôi có thể cho em tôi sử dụng Lohha trí não để cải thiện thêm không?

  • Chuyên gia tư vấn đã bình luận:

   Chào chị Hà.
   Sau tai nạn sẽ gây tình trạng tổn thương tế bào não, tùy thuộc vào vị trí bị tổn thương mà biểu hiện ra bên ngoài là khác nhau có thể gây ra: suy giảm trí nhớ, liệt nửa người cũng có thể gây ra tình trạng hạn chế về ngôn ngữ,… Trong trường hợp này chị hoàn toàn có thể cho người sử dụng Lohha trí não để giúp nuôi dưỡng và phục hồi các tế bào não từ đó cải thiện một phần các chức năng não bộ cho người nhà mình chị nhé. Lohha trí não với thành phần cây Thông đất có tác dụng nuôi dưỡng và phục hồi các tế bào não ngoài ra thành phần cây Thành ngạnh có tác dụng hoạt huyết giúp lưu thông máu trong cơ thể giảm đau đầu, điều hòa giấc ngủ… Hiện Lohha trí não có bán rộng rãi tại các hiệu thuốc trên toàn quốc. Chị có thể tra tên địa chỉ nhà thuốc gần nơi mình ở nhất và qua đó hỏi mua tại đây chị nhé: http://teonao.vn/huong-dan-mua-hang
   Để được tư vấn cụ thể hơn chị vui lòng gọi lên tổng đài miễn cước 1800.1265 (trong giờ hành chính) từ thứ 2 đến chủ nhật chị nhé!
   Chúc chị sức khỏe!

 3. Tôi năm nay 31t, tôi sinh mổ cách đây 4 năm, công việc khá nhiều căng thẳng, stress, hay thường xuyên quên nhiều.

  • Chuyên gia tư vấn đã bình luận:

   Chào chị Nguyện.
   Sau tuổi 25, các tế bào não bắt đầu quá trình thoái hóa. Sau khi trải qua sinh nở, và căng thẳng, stress nhiều sẽ kiến tế bào não bộ thoái hóa đi nhiều hơn, làm suy giảm khả năng ghi nhớ, tập trung tiếp nhận thông tin mới chị nhé. Trong trường hợp này, chị hoàn toàn có thể dùng Lohha Trí Não để giúp ngăn ngừa quá trình thoái hóa, tăng cường dẫn truyền xung động thần kinh và trao đổi thông tin giữa các tế bào não bộ, giúp cải thiện khả năng ghi nhớ, tập trung và tư duy cho chị, chị nhé.
   Chị nên dùng Lohha Trí Não với liều 4 viên/ngày chia 2 lần và dùng liên tục trong thời gian từ 3-6 tháng chị nhé.
   Chúc chị sức khỏe!

 4. Mình sinh 1960 mất ngủ triên miên, hay cáu gắt khó chiu tinh thần không ổn định. Xin hỏi có dùng đươc Lohha Trí Não không?

  • Chuyên gia tư vấn đã bình luận:

   Con chào chú!
   Trong trường hợp này, chú hoàn toàn có thể dùng Lohha Trí Não được chú nhé. Thành phần cao lá dâu trong Lohha Trí Não có tác dụng hỗ trợ tạo ra giấc ngủ sinh lý, giúp chú ngủ ngon và sâu giấc hơn đấy ạ. Chú nên dùng Lohha Trí Não liều 4 viên/ngày chia 2 lần, dùng liên tục trong thời gian từ 3-6 tháng để đạt hiệu quả cao nhất.
   Để được tư vấn cụ thể, chú vui lòng liên hệ tổng đài miễn cước 18001265 trong giờ hành chính để được tư vấn cụ thể.
   Chúc chú và gia đình sức khỏe!

 5. em muon Lohha cho me em uong ,nhug ko biet thuoc co tac dung phu ,hay bi di ung ko . va nguoi mac benh j thi ko uong dc thuoc .

  • Chuyên gia tư vấn đã bình luận:

   Chào anh!
   Lohha Trí Não được làm hoàn toàn từ thảo dược nên rất an toàn và lành tính, khi dùng sẽ không gây tác dụng phụ gì đâu ạ. Trong trường hợp người bệnh có bệnh lý rối loạn nhịp tim NHANH thì sẽ không dùng Lohha Trí Não anh nhé.
   Để được tư vấn kỹ hơn, anh vui lòng liên hệ tổng đài miễn cước 18001265 trong giờ hành chính để được chuyên gia giải đáp.
   Chúc anh và gia đình sức khỏe!

Ý kiến của bạn