Danh sách điểm bán Lohha Trí Não tại Bình Phước

Kéo xuống để xem nhà thuốc có Lohha Trí Não. In đậm chắc chắn còn hàng.

1. TX Đồng Xoài

 Đường  Địa chỉ Nhà thuốc/ Đại lýSố ĐT
Chợ Đồng XoàiChợ Đồng XoàiQT Hồng Thắm0917425729
Chợ Đồng XoàiĐông Y Quảng Sanh Đường0973400188
Chợ Đồng XoàiĐông Y Thiên Sơn Đường0651 879608
Chợ Đồng XoàiQT  Bình Minh0974 176 146
Chợ Đồng XoàiQT số 100973716726
Phú Riềng ĐỏPhú Riềng Đỏ NT  Trà Giang0973439539
Phú Riềng ĐỏQT Khôi Nguyên06513829393
Phú Riềng ĐỏQT Vì Tuyết0919300879
Phú Riềng ĐỏQT Số 790968696073
Phú Riềng ĐỏQT Số 50903838913
Phú Riềng ĐỏQT Phước Thịnh0988243803
Phú Riềng ĐỏĐông Y Phước Thành06513879026
QL 14QL 14QT Tuyết Vì06513879642
QL 14QT Nguyễn Hiền06513814104
QL 14QT Đồng Xoài0972591149
QL 14QT Thiệu Hoa01694727299
QL 14QT Số 30937933122
359 QL14NT  Hùng Liên0975870539
365 QL14QT Thúy Tằm06513879843
563 QL14QT  Số 1206513879187
802 QL14QT  Thanh Thủy0978890160
804 QL14NT Lan Anh0985220588
895 QL14QT Hoàng Bích0988243803
559 Quốc Lộ 14, P.Tân BìnhHoàng Long0918035106
Tân ThànhTân ThànhQT Thu Hà06513814461
Tân ThànhQT  Kim Anh06513814417
Tân ThànhQT Anh Thư06513813216
Tân ThànhQT Số 140984030404
Chợ Tân ThànhThu Hà0985189442
Tân XuânTân XuânQT  Hồng Ngọc0946170558
Tân XuânQT Yến Linh0987032820
Tiến HưngTiến HưngQT  Trúc Linh0907796540
Tiến HưngQT Hoàng Lãm0918207014
Tiến HưngQT  Hoàng Oanh0933120148
Tiến HưngQT Trình Ngân966224904
Tiến HưngĐL Thuốc Tây06513881463
Tân PhướcTân PhướcQT Thúy Hồng06513824317
Hùng VươngĐường Hùng Vương, P. Tân Bình180932562565

 

2. Huyện Bù Đăng

 Đường  Địa chỉ Nhà thuốc/ Đại lýSố ĐT
Minh HưngMinh HưngQT Thu Hằng0978264195
Minh HưngQT Thu Hà0938220321
TT Đức PhongTT Đức PhongNT  Hồng Lam06513974397
TT Đức PhongQT Hà Loan06513974208
TT Đức PhongĐông Y Hiếu Sinh Đường0972 476 055

 

3. Huyện Bù Đốp

 Đường  Địa chỉ Nhà thuốc/ Đại lýSố ĐT
Chợ Tân ThànhChợ Tân ThànhNT SỐ 7601639700123
Chợ Tân ThànhNT SỐ 8006513247650
Chợ Thiện HưngChợ Thiện HưngNT SỐ 8106513557041
Chợ Thiện HưngNT SỐ 8601655750055
Đa KiaĐa KiaQT Hương Thơm0984916432
Đa KiaQT Mai Hoa0989379309
Kp Thanh BìnhKp Thanh BìnhQT Đôn Hậu0169688077
Kp Thanh BìnhQT Dy Niên0976786314
Kp Thanh BìnhKim Huệ01639700123
Kp Thanh BìnhChị Hoa0972070699
Kp Thanh BìnhQT Cô Hồng0973324998
Kp Thanh BìnhNT Thanh Trà0976670073
Kp Thanh BìnhQT Loan Việt0933006646
Thanh HòaThanh HòaQT Đôn Hậu0973324998
Thanh HòaQT Xuân Nhi0124936437
Thanh HòaQT Trần Mai0984544785
Thanh HòaQT Đậu Trọng Tâm0973118791
Thanh HòaQT Hoàng Chí0943334353
Thành TâmThành TâmQT Phúc An0989819101
Thành TâmQT Thiên Nhiên06516846066
Thiện HưngXã Thiện HưngQT Kim Huệ0986638551
Chợ Thiện HưngQT Ngô Thị Cúc0977124190
Bù ĐốpThanh XuânQT Loan Kiệt0985890411

 

4. Huyện Bù Gia Mập

 Đường  Địa chỉ Nhà thuốc/ Đại lýSố ĐT
Bù NhoBù NhoNT  Thanh Thảo 0918053665
Bù NhoQT Thu Hường0982131382
Bù NhoNT  Liên Châu0947876718
Phú RiềngPhú RiềngQT Ánh Hồng0933930979
Phú RiềngQT Thu Thủy0933345917
Phú RiềngNT  Oanh Dũng06513777911
Bù Gia MậpLong TânQT 410972707802
Chợ ĐakiaQT Hồng Phúc01295055777
Bình ThắngQT Tuyết Nga0918726535
TT Thương MạiĐông Y Đông Sơn01256352007

 

5. Huyện Chơn Thành

 Đường  Địa chỉ Nhà thuốc/ Đại lýSố ĐT
TT Chơn ThànhTT Chơn ThànhQT Hoàng Vũ0974 971871
TT Chơn ThànhQT Trung Uyên01677304224
TT Chơn ThànhQT Ba Tâm0918511313
TT Chơn ThànhNT  Phương Lan06513668844
TT Chơn ThànhQT Khánh Chất0973567647
TT Chơn ThànhQT  Quang Hiếu0973567647
TT Chơn ThànhQT Lê Nga0979770385
TT Chơn ThànhQT  Ngọc Bình0989501690
TT Chơn ThànhQuầy Thuốc Huỳnh Thảo0919 956 195
Minh LậpMinh LậpQT Thanh Huệ Thuận01679968899
Minh LậpQT  270166303970
Minh LậpQT Tuấn Ngân0978278884
Minh LậpĐL Thuốc Tây06513663690
Ấp 3, Xã Minh LậpHoàng yến0974411774
Minh HưngMinh HưngQT Tân Dược 780916462442
Minh HưngQT  Bích Ngọc0979938839
Minh HưngQT  Hồng Hạnh06513644781
Minh HưngQuầy Thuốc Hồng Quân06513645481
Minh HưngQT  Liên Minh06513644102
Minh ThànhMinh ThànhQT  Thu Thảo0952564694
Minh ThànhQuầy Thuốc Thanh Trà0973 274 306
Minh ThànhQT  Số 3506513682502
Hiếu CảmHiếu CảmQT Ngọc Hằng0903320084
Hiếu CảmQuầy Thuốc Cẩm Tuyết06513 503 379
KHÁCNha BíchQT  Hông Vân0989746725
Thành TâmQT Ngọc Hương06513668258

 

6. Huyện Đồng Phú

 Đường  Địa chỉ Nhà thuốc/ Đại lýSố ĐT
Đồng TiếnĐồng TiếnQT Thánh Tâm0977790356
Đồng TiếnQT Tâm Đức0984844337
Đồng TiếnQT Minh Hiếu06513825780
Đồng TiếnQT 1580977881180
Đồng TiếnQT  Số 210949639456
Đồng TiếnQT  Bảo Khanh0984364770
Tân PhúTân PhúQT Phước An01675381223
Tân PhúQT  Tường Vy01692282838
Tân PhúQT Gia Bảo0916306908
TT. Tân PhúQT Sông Hương0988060366
TT. Tân PhúQT Phú Vĩnh0902392020
Tân LậpTân LậpQT Dophaco0904098451
Tân LậpQT  Tiến Dũng0976333747
Tân LậpQT Hoàng Hà0983884103
Tân LậpQT Ngọc Mạnh01658387703
Tân PhướcTân PhướcQT  Khanh Nguyên0934103183
Tân PhướcQT  Kim Hương0943542965
Tân TiếnTân TiếnQT Đình Vân06513872448
Tân TiếnQT Thanh Vân06513872119
Chợ Tân TiếnHoàng Anh01677198868
Tiến HưngTiến HưngQT Phương Mai06513897579
Tiến HưngQT  Số 306513999890
Thuận LợiThuận LợiQT Phương Thảo0978202728
Thuận LợiQT Xuân Tùng0983544939
Thuân PhúThuân PhúQT Hoa06513819956
Thuận PhúQT Thu Hương01675614919
Thuân PhúQT Thiện Phước06513502143
Đồng TâmĐồng TâmQT Kiều Oanh0975747881

 

7. Huyện Hớn Quản

 Đường  Địa chỉ Nhà thuốc/ Đại lýSố ĐT
Tân KhaiTân KhaiQT Lê Thị Nhiên0984814230
Tân KhaiQT  Kim Trí0919671876
Tân KhaiQT Long Nhật0947754567
Xã Tân KhaiLong Nhật0913544066
Hớn QuảnLộc Ninh- Hớn QuânQT Ngọc Ánh0985890411
Thanh AnQT Trúc Phương0987033922

 

8. Huyện Lộc Ninh

 Đường  Địa chỉ Nhà thuốc/ Đại lýSố ĐT
Lộc NinhLộc NinhQT Minh Kiệt01267699345
Lộc NinhQT Nguyễn Duy0977948153
TT. Lộc NinhCTDP Dopharco 979194945
Chợ Lộc Ninh-  Lộc NinhTrang Cảnh Thành 0978188532
Chợ Lộc Ninh-  Lộc NinhNT Xuân Quỳnh 0908502289
Lộc QuangLộc QuangQT Dược Ngọc01688571181
Lộc QuangQT Thu Thủy0909214424
Lộc Quang QT Đức Nhân01679897238
Lộc QuangQT Hoàng Sinh0983016402
Lộc QuangDL TT Nguyễn Thị Lài0937467909
Lộc QuangQT 880969770769
Lộc QuangQT Thiên Sứ0965428485
Lộc QuangQT Hoàng Thái09737366207
Lộc QuangQT Lộc An0168201161
Lộc ThiệnLộc ThiệnQT Thu Cúc0977124199
Lộc ThiệnQT Bình An01234813491
LỘC NINHQT NGỌC ÁNH0985890411
Lộc HưngQuốc Lộ 13, Xã lộc Hưng640979194945
Lộc Thái44 Ấp 5, Xã Lộc TháiLa Sang 20919496838

 

9. Huyện Phước Long

 Đường  Địa chỉ Nhà thuốc/ Đại lýSố ĐT
Chợ Thác MơChợ Thác MơNT Ngọc Phước0983778281
Chợ Thác MơNT Lương Thị Lẫm01673747579
Phước BìnhChợ Phước BìnhNT Ngọc Yến0918878858
Phước BìnhQT  Gia Hân06513713026
Phước BìnhQT  Mận Tiến0984633539
Phước BìnhQT Vạn Hưng0985568856
Phước BìnhQT Anh Đào06513773131
Phước LongTx. Phước LongQTBV Phước Long0913076139
Phước TínPhước TínQT Thanh Hải06513 736 005
Phước TínQT  Ba Chiến0988213010
Phước LongLong PhướcQT  Thảo Anh06513775586

 

10. Huyện Phú Riềng

 Đường  Địa chỉ Nhà thuốc/ Đại lýSố ĐT
Phú RiềngChợ Phú RiềngNT Đăng Khoa01683945991
Phú RiềngChợ Bù NhoThu Hường0987555115

 

11. Huyện Bình Long

 Đường  Địa chỉ Nhà thuốc/ Đại lýSố ĐT
 Bình Long Vòng Xoay Bình Long Ngọc Hoa 0974715845

Nếu bạn không tìm được điểm bán thuận tiện, hãy gọi hotline (miễn cước) 18001265 để được hướng dẫn nhé.

Cách 2 Đặt hàng online  TẠI ĐÂY

Cách 3  Đặt mua qua điện thoại:

Gọi vào số 0936 185 995 để được tư vấn, đặt hàng. Cước phí được tính như sau:

 • Nội thành Hà Nội: Giao hàng miễn phí trong ngày
 • Tỉnh thành khác: Công ty sẽ chuyển hàng qua đường bưu điện đến tận nhà cho bạn. Nhận hàng và thanh toán ngay tại nhà. Phí vận chuyển chỉ có 15.000đ/đơn hàng.

Bình Luận Của Khách Hàng

12 bình luận
 1. Mình sinh 1960 mất ngủ triên miên, hay cáu gắt khó chiu tinh thần không ổn định. Xin hỏi có dùng đươc Lohha Trí Não không?

  • Chuyên gia tư vấn đã bình luận:

   Con chào chú!
   Trong trường hợp này, chú hoàn toàn có thể dùng Lohha Trí Não được chú nhé. Thành phần cao lá dâu trong Lohha Trí Não có tác dụng hỗ trợ tạo ra giấc ngủ sinh lý, giúp chú ngủ ngon và sâu giấc hơn đấy ạ. Chú nên dùng Lohha Trí Não liều 4 viên/ngày chia 2 lần, dùng liên tục trong thời gian từ 3-6 tháng để đạt hiệu quả cao nhất.
   Để được tư vấn cụ thể, chú vui lòng liên hệ tổng đài miễn cước 18001265 trong giờ hành chính để được tư vấn cụ thể.
   Chúc chú và gia đình sức khỏe!

 2. em muon Lohha cho me em uong ,nhug ko biet thuoc co tac dung phu ,hay bi di ung ko . va nguoi mac benh j thi ko uong dc thuoc .

  • Chuyên gia tư vấn đã bình luận:

   Chào anh!
   Lohha Trí Não được làm hoàn toàn từ thảo dược nên rất an toàn và lành tính, khi dùng sẽ không gây tác dụng phụ gì đâu ạ. Trong trường hợp người bệnh có bệnh lý rối loạn nhịp tim NHANH thì sẽ không dùng Lohha Trí Não anh nhé.
   Để được tư vấn kỹ hơn, anh vui lòng liên hệ tổng đài miễn cước 18001265 trong giờ hành chính để được chuyên gia giải đáp.
   Chúc anh và gia đình sức khỏe!

Ý kiến của bạn